“Durp-noar-durp in beweging” 23 juni 2019

1819-2019: Het is 200 jaar geleden dat de gemeente Best zelfstandig werd. Een mooie gelegenheid om verschillende evenementen te organiseren. Een daarvan is het sportieve “Durp-noar-Durp in beweging” dat op zondagmiddag 23 juni zal plaatsvinden.   Best 200 Sportief… Na een oproep aan Oirschotse en Bestse sportverenigingen is de commissie …

Reizende tentoonstellingen 200 jaar Best

De Erfgoedvereniging Dye van Best gaat tentoonstellingen organiseren in de verschillende wijken in Best. Hierbij worden bewonersorganisaties, buurtverengingen en overige verenigingen betrokken. De tentoonstellingen vinden plaats in de periode in de periode van 1 juni t/m december 2019. Naast foto’s worden ook films, video’s, krantenknipsels, plattegronden, boeken en overige materialen …

Opening huishoudschool St. Elisabeth

Al in 1917 gaven de zusters al les voor de huishoudschool maar deze stopte in 1933 wegens te weinig belangstelling. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er meer belangstelling. Op 24 maart 1947 werd bij notariële akte daarom De Roomsch Katholieke Stichting ter bevordering van het Nijverheidsonderwijs te Best opgericht. In …

Opening Sint Odulphushuis

Het Sint Odulphushuis aan de dorpstraat (C217), later Hoofdstraat 37, werd op 13 april 1902 officieel geopend. De voorzitter van het Odulphushuis, hoofdonderwijzer Adrianus van der Vleuten, verwelkomde de ongeveer 600 aanwezigen in zijn openingstoespraak, waarna harmonie De Eendracht een mars ten gehore bracht. Daarna volgde inzegening door pastoor Pijnenburg. Het pand stond in …

Jules Kuipers ereburger van Best

In 1937 werd Jules Kuipers aangesteld als 2e gemeentearts van Best. Na zijn huwelijk met Mien van Dijk woonde hij aan de Nieuwstraat nr 54 (C82a). Later verhuisde hij naar zijn nieuwe huis de overkant Nieuwstraat 45. Op 1 april 1967 moest hij wegens gezondheidsredenen zijn huisartsenpraktijk stoppen. Hierbij ontving hij de erepenning van de gemeente Best. In 1985 werd hij …

Opening Wilhelminakanaal

Op 17 juni 1905 werd in de Tweede kamer een wet aangenomen tot aanleg van het Wilhelminakanaal. Het is de verbinding tussen de Zuid-Willemsvaart naar de rivier de Mark bij Oosterhout. De meeste werkzaamheden in Best vonden plaats in 1917. De totale lengte van het kanaal bedraagt 68 kilometer en …

Opening Batabrug

Het Batadorp is na de start in 1933 vrij geïsoleerd geweest. De verbinding liep via de brug van de Eindhovenseweg. Sommige mensen liepen via de spoorbrug wat soms gevaarlijke situaties opleverde. Na een aantal jaren werd er een houten voetbrug aangelegd, zodat het isolement enigszins werd doorbroken. Aan het eind …

Subsidie aanvragen

In het kader van de viering van 200 jaar Best, heeft het comité 200 jaar Best een oproep gedaan om initiatieven aan te melden die bijdragen aan de viering van 200 jaar Best. Het comité is verrast door de vele aanvragen die binnen zijn gekomen. Als gevolg daarvan heeft de …

De eerste trein in Best

Een wet van 18 augustus 1860 stelde vijf modellen vast van stations. In Best werd een station toegewezen van de SS 5e klasse, gelegen tussen de Zonse Steeg (huidige Koningin Emmalaan en Leeuwerikstraat) en de provinciale kiezelweg van Oirschot naar Best (huidige Oirschotseweg en Hoofdstraat). Zo’n 5e klasse station was …