Opening Postkantoor

De post werd tot 1866 vervoerd per postkoets. Op 1 februari 1871 werd de telegraaf op het station in Best opengesteld voor particulier gebruik. De telegrammen werden door de “brievengaarder” afgeleverd. Een van de vertrekken van het stations koffiehuis werd ingericht als hulppostkantoor.

Op 7 mei 1908 besloot de gemeenteraad om toestemming te geven om de nieuwe woning van de heer Theunissen aan de Nieuwstraat 36 aan te wijzen als hulpkantoor.
In 1925 bouwde de nieuwe postkantoorhouder Hermanus Cornelissen een nieuw woonhuis aan de Nieuwstraat 32 met daarbij een ruimte voor het hulppostkantoor. Het hulptelegraaf- en telefoonkantoor werd toen samengevoegd met het hulppostkantoor. Door de groei van de Bestse bedrijven als Tricot Best, Klompenfabriek van der Velden en de Bata, nam het telefoonverkeer aanzienlijk toe. Op 21 juni 1938 werd een automatische telefooncentrale geïnstalleerd. Naast brieven zorgde het postkantoor ook voor verzenden van pakketpost, ook veel klompen van de klompenmakers uit Best. Tevens was het postkantoor bedoeld voor geldtransacties, zoals het betalen van rekeningen en het uitbetalen van uitkeringen.

Op 13 april 1959 werd J.F.J. Bierings benoemd tot kantoorhouder. Het kantoor verhuisde naar Nieuwstraat 58 en werd op 2 mei 1959 officieel geopend. Op 1 maart 1965 werd de status van hulppostkantoor veranderd in een zelfstandig hoofdpostkantoor.

In 1961 werd het postagentschap in het Batadorp opgeheven. Op 15 januari 1962 werd in het Wilhelminadorp een nieuw postagentschap geopend in het pand van de zelfbedieningswinkel van de heer Pladdet, Wilhelminaplein 6.

Op 29 oktober 1971 opende burgemeester de Leeuw een nieuw hoofdpostkantoor van de P.T.T. aan de Raadhuisstraat. In 2008 besloten TNT Post en Postbank de dienstverlening te verzorgen vanuit kleinere verkooppunten, waardoor het hoofdpostkantoor werd gesloten.

Terug naar boven