Jules Kuipers ereburger van Best

In 1937 werd Jules Kuipers aangesteld als 2e gemeentearts van Best. Na zijn huwelijk met Mien van Dijk woonde hij aan de Nieuwstraat nr 54 (C82a). Later verhuisde hij naar zijn nieuwe huis de overkant Nieuwstraat 45.

Op 1 april 1967 moest hij wegens gezondheidsredenen zijn huisartsenpraktijk stoppen. Hierbij ontving hij de erepenning van de gemeente Best. In 1985 werd hij ook nog Ereburger van Best. Hij kreeg de onderscheiding voor de wijze waarop hij zijn taak opvatten en voor het vele en belangrijke werk dat hij voor de gezondheidszorg in Best verrichtte. Door zijn daadwerkelijke steun aan het particulier initiatief op het gebied van gezondheidszorg o.a. door zijn medisch adviseurschap van de plaatselijke Kruisvereniging, bevorderde hij de preventieve gezondheidszorg. Als mens en als medicus gaf hij steeds blijk van een grote sociale bewogenheid voor de medemens. Daarnaast gaf hij steun aan het culturele en maatschappelijke werk in Best.
Hij werd geboren op 1 april 1910 in Winschoten.
Hij is overleden op 4 december 1990 in Den Bosch.

Jules Kuipers

Terug naar boven