Comité 200 jaar Best gaat voor stijlvol

Best bestaat in 2019 tweehonderd jaar. Op 1 juni 2019 wordt de jubileumviering officieel geopend in de Odulphuskerk. Vervolgens worden er tot 24 oktober door heel Best diverse activiteiten georganiseerd, voor èn door Bestenaren.

Bij de officiële opening zullen de bisschop, de commissaris van de koning en diverse geestelijk leiders aanwezig zijn. Johan Noltes en Harry Smits, twee van de acht comitéleden, van 200 jaar Best voelen zich naast hun rol van organisator ook ambassadeur.

,,We merken dat mensen er nog niet zo mee bezig zijn. Die denken: Oh, dat is volgend jaar pas. Maar in feite moet het programma tegen december bekend en geregeld zijn.”

Dus het comité benadert zelf actief de buurt- en sportverenigingen, het plaatselijk bedrijfsleven en de horeca. ,,Inmiddels hebben zich bij ons ook al verschillende ondernemers gemeld met ideeën”, vertelt Noltes.

Wijken

Een van de belangrijkste doelstellingen is dat de activiteiten door alle wijken heen plaatsvinden. Smits vervolgt. ,,We hebben bijvoorbeeld een reizende tentoonstelling. Die begint in de Prinsenhof, maar is daarna steeds in een andere wijk in Best te zien. En het mooie is; per wijk zal die tentoonstelling dan worden aangepast met zaken die specifiek voor die wijk gelden.”

Op 17 augustus 2019, de echte tweehonderdste verjaardag van Best, wordt er een groot feest georganiseerd in het centrum. Smits en Noltes zijn het roerend met elkaar eens. ,,Dat wordt dus géén zuipfeest. We gaan voor klasse. Een mooie feesttent, stijlvol ingericht, goede artiesten.

Tijdens de festiviteiten komen vijf thema’s terug: historie, sport, cultuur, onderwijs en bedrijfsleven. Aan de invulling daarvan wordt nog druk gewerkt. Zo vindt er een sportdag plaats met als onderdeel een DURP-tot-DURP-loop tussen Best en Oirschot. De deelnemers kunnen dan van Best Lekker naar Zinderend Oirschot lopen (en terug). Dans- en gymnastiekverenigingen zijn/worden ook benaderd om te laten zien wat Best te bieden heeft op sportgebied. Er zijn al afspraken gemaakt met Philips voor een open dag. Bedrijven zijn benaderd om die ‘bedrijven dag’ verder in te vullen. En ook qua cultuur heeft Noltes al een idee geopperd: de terugkeer van de Boerenbruiloft, met mogelijk hulp van de toneelvereniging.

Er staan nog meer ideeën op stapel maar er mogen altijd nog ideeën, activiteiten of ideeën ingeleverd worden. Dit kan via info@200jaarbest.nl

 

Bron ED en Comite 200 jaar Best | foto Menno Boon