10.000-ste inwoner van Best

In de vroege ochtenduren van dinsdag 30 september 1958 werd bij de familie v.d. Braak van Krieken aan de Bataweg te Best een welschapen zoon geboren, die als tienduizendste inwoner van Best zijn leven begon. De burgemeester van Best, mr. G.F.J. Notermans, die persoonlijk het gelukkige paar kwam feliciteren, heeft Fransje van de Braak in het geboorteregister ingeschreven en aan de vader, die bij de stadsautobusdienst te /Eindhoven werkzaam is, een spaarbankboekje overhandigd, waarop namens de gemeente Best f 100, is gestort. De tienduizendste inwoner is dinsdag gedoopt in de St. Antonius van Paduakerk.

Terug naar boven